12-05-06

Dubbelmoord in Antwerpen - schuld van de media?

Beste mensen, het moest er eens van komen; ik ben boos. Eerst en vooral wil ik er wel op wijzen dat volgende post strikt persoonlijk en hypothetisch is, en mede daardoor ook dient met een kritisch oog bekeken worden. Ook wil ik in de verf zetten dat ik de schuld niét (althans toch niet volledig) in de schoenen van de media wil schuiven, maar ik stel me wel kritische vragen bij het eventuele aandeel ervan… Een momentje van uw tijd om het volgende in overweging te nemen:

Hoe vaak zie je hier in België niet dat enkele weken na een zeer ernstige gebeurtenis (bvb. een moord), een gelijkaardig voorval zich voordoet? Hoe komt dit toch, vraagt een mens zich af. Laten we ons eens even concentreren op de feiten: enkele weken geleden: Joe Van Holsbeeck wordt op brutale wijze om het leven gebracht, zogezegd voor zijn mp3-speler. Op zich een gruwelijk, afschrikwekkend feit. De media gooit zich als een bende uitgehongerde runderen op deze vette kluif, met als gevolg: de eerstvolgende weken hoor je niets anders en het gegeven is alomtegenwoordig (op de radio, op tv, in onze dagelijkse gesprekken,…). Het gevaar bij zulke taferelen is dat het goedje een eigen leven gaat leiden. “De moord op JVH” wordt op den duur zodanig uitgemolken en bezoedeld in de media dat het op een waarachtig tv-feuilleton begint te lijken: plots lijkt iédereen mee te leven met een jongen die niemand ooit heeft persoonlijk gekend, en zonder ook maar de ware aard van de feiten te kennen. Al wat we weten is: tienerjongen vermoord door allochtonen – BOEM, de hel barst los! Gevolg en tegelijk ook reden van dit alles? Hypersensibilisering van de massa… We worden als makke lammeren van onze tranen ontrukt door telkens weer te herhalen wat voor schande het is dat zoiets kan gebeuren met zo’n brave, lieve, onschuldige (en vooral: Vlaamse!) jongen.

Op zich is daar helemaal niets mis mee; zelfs ik heb destijds ook een traan weggepinkt bij de 11 september soap: bijna 4000 Amerikanen om het leven; is dat niet erg? Het feit dat aan de andere kant van de oceaan dagelijks tientallen (soms zelfs honderden) mensen omkomen aan aids in Afrika, bij bomaanslagen in Israël, Pakistan en Irak, of erger (of minder erg?) nog, het feit dat de afgelopen jaren in Irak, dankzij de oorlog gestart door de VS, al een veelvoud aan slachtoffers is gevallen van dat op 11 september – da’s maar flauwekul; dat is immers toch ver van ons bed (lees: van onze TV). Wederom, met dat medeleven met uw naasten is helemaal niets mis, maar als uw “tv-feuilleton” het centrum wordt van al wat er in de wereld misgaat – dan begint het schoentje te knellen. Herinnert u zich nog de oproep van Belle Perez, Leki en andere muzikale soepkiekens om het “zinloze geweld te stoppen”? Kaye Styles was er alleszins “echt kapot van”. Alsof dat ons enige probleem is. Nog een ander nefast gevolg is dan weer dat de zaak zo wordt uitgesproeid over het volk, dat ze op den duur in’t belachelijke getrokken wordt (cfr. “Arme Joe”-mopjes). Diezelfde mensen die gaan bloemen leggen zijn op de plaats van de moord, diezelfde mensen die er “echt kapot van” waren, kunnen ’s anderendaags aan den toog hun grinnik niet verbergen bij het horen van al die grollen. Schandalig is het. Of zijn we werkelijk zo hypocriet dat we een schone tweedeling gaan maken tussen “zij die met Joe meeleven” (u en ik) en “de slechterikken, die het in’t belachelijke trekken”? Wees gerust; ook bij deze laatste categorieën horen u en ik voor we’t weten…

Als u nu ziet wat oversensibilisatie kan teweeg brengen bij ons, de “gewone mens” die ge op straat tegenkomt… gaan we er dan blindelings naast staren wat voor effect zoiets wel kan hebben bij één enkele psychopatische onnozelaar die al jaren snakt naar aandacht? Ik wil hier nu niet in maliënkolder met mijn plak staan zwaaien en stellig poneren dat de media de enige schuldige is in deze droeve moordzaak, of dat zij de magische mogendheid heeft om als een staafje dynamiet een moordenaar “aan te steken”, maar toch kan ik het niet van mij afschudden dat ze er een – wel of niet belangrijke – rol in meespeelt. Had de moord op JVH niet in alle gazetten, op alle tv-zenders en achter elke toog rondgehangen, dan had de dader van de dubbelmoord in Antwerpen op donderdag 11 mei 2006 (naar verluidt een doodbrave, “gewone” (én Vlaamse!) jongen) waarschijnlijk op een later tijdstip zijn woede wel gekoeld, of misschien niet gekoeld, of héél misschien… toch wel zijn “ding” gedaan op diezelfde 11 mei? Wie zal het zeggen… Het roept in elk geval vragen op in een land waar het moordpercentage toch wel heel laag ligt vergeleken met andere landen, toch als het hier gaat om een gelijkaardig voorval op slechts enkele weken tijd. Eén ding staat vast: ik smeek en pleit ervoor dat er steeds met een kritisch oog gekeken wordt naar wat de media ons dagelijks voorschotelt; velen hebben er geen besef van hoe het de menselijke geest onbewust kan manipuleren… Ik dank u voor uw tijd om deze verbale sneltrein even door te nemen.

(Voor meer informatie over hoe media onze geest kan infecteren, haal Bowling for Columbine in huis – let wel op: ook deze film dient met een ietwat kritische blik bekeken te worden, aangezien mr. Moore er soms wel nét dat ietsje veel anti-Amerikaanse saus over giet…)

12:33 Gepost door C.M. | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

ik heb gisteren dezelfde kritische bepeinzing gemaakt...

Gepost door: Anne | 12-05-06

wat luchtigers hier als reactie als marketingstudente is het mijn opdracht om via de media de mensen hun ideeengoed te beinvloeden... daar moet ge 4jaar voor studeren! ;-)
(shame on me)

Gepost door: g*lover | 12-05-06

ik ben het compleet met u eens! Ge hebt zeker ook ooit bowling for columbine gezien? Het is bewezen dat het aantal moorden in de USA bijna evenredig gestegen is, met het aantal zenduren dat besteed wordt aan al het binnenlands geweld. Mensen zijn gewoon superbang van elkaar geworden, iedere naaste buur is een potentieel moordenaar geworden. Wat moet je daaraan doen, zelf een wapen kopen natuurlijk en zorgen dat je eerst schiet. Dat is hun redenering... Ik hoop alleen dat ze niet naar hier overwaait!

Gepost door: Manlome | 13-05-06

Een ietwat andere mening... Niet dat ik niet begrijp waar je het hier over hebt, of dat ik het niet deels met je eens ben, maar de rol die je de media hier geeft lijkt me wat overdreven. Ik ben geen psycholoog, maar ik denk dat er in het hoofd van de jongen die de moorden in A'pen heeft gepleegd, andere dingen omgingen... Dat de media de moord van JVH zo belicht is volgens mij een goede zaak... Weet je dat mensen soms zo onverschillig kunnen zijn en hun ogen alsmaar sluiten voor de vele miserie die er in ons kleine land toch wel bestaat. Het is een goede zaak dat de mensen in ons land eens door elkaar geschud worden, want het is deels door hun onwetendheid dat er zo van die vooroordelen ontstaan. Ik wil maar zeggen, mensen beschuldigen al te vaak 'de vreemden' omdat het ook zulke makkelijke slachtoffers zijn... En vaak krijg je vaak nog gelijk van iedereen... Dat vind ik nu zo verkeerd, er zijn onder 'de vreemden' evenveel criminelen dan onder de Belgen. Ze zijn gewoon een makkelijk slachtoffer.

Om nu nog even terug te komen op de moorden in A'pen. Volgens mij zou die jongen dat sowieso gedaan hebben, ook al had de media de moord van JVH niet zo uivergroot. Die jongen had nood aan aandacht, voelde zich er zo slecht door dat hij maar besloot zelfmoord te plegen. Maar hij wou die laatste keer toch aandacht, dus doet het op een manier die in onze maatschappij aandacht krijgt. Zijn ouders waren al racisten, dus het lag voor de hand...

Dus volgens mij heeft de media hier niet alle schuld... En is het eigenlijk wel goed dat we hier in België eens wakker geschud worden ...

Commentaar is altijd welkom :)

Gepost door: Strepken | 14-05-06

Mening geapprecieerd :-) Uiteraard kan ik u in geen enkel van uw standpunten tegenspreken, Liesbeth; ge hebt gelijk in alles wat ge zegt! Uiteraard zouden bij die jongen uit Antwerpen vroeg of laat toch de stoppen zijn doorgeslagen, maar ik vraag me dan af... waarom NU? Waarom op dit eigenste moment? En vooral, waarom op die manier? (i.e. dezelfde manier als waarop JVH om het leven gekomen is)

Akkoord, de media is er om ons te informeren en om ons "wakker te schudden" als er zaken gebeuren waar even moet bij stilgestaan worden. Ik vraag mij enkel af of ze daadwerkelijk nog zo'n "wakkerschuddings"-effect heeft bij de mensen - worden we niet te snel meegesleurd in een stroom van medeleven waarin we onmensen zouden zijn moesten we niet mee-treuren? Rouwen als massa-gebeurtenis, zo'n beetje zoals Eurosong ;-) Grof gezegd, maar bij sommige mensen is het misschien wel zo. 'k Vraag me trouwens ook af of er achter die facade van medeleven bij de media soms niet te veel andere (commerciële) belangen schuilen. Uiteraard (spreekt vanzelf) wil ik hen niet de schuld geven commercieel te zijn - vaneigens dat ze commercieel moéten zijn, of ze krijgen geen centen. Ze moéten de grootste scoops en de beste foto's publiceren om te kunnen meedraaien, maar in mijn ogen moeten ze goed de grens weten te trekken tussen "informeren en shockeren" en "exploiteren", en dààr zit soms het probleem. Ik wil bvb. volgende week geen JVH-sleutelhangers in de winkels zien hangen, "voor het goede doel, om het zinloze geweld te stoppen", snap je?
Ik heb vooral mijn "coup de frustration" gekregen toen ik de reclame van Leki, Belle en Kaye zag... Goede bedoelingen alom, dat wel, maar goede bedoelingen gaan maar zo ver. Het gevaar schuilt erin dat vele mensen die "goede bedoelingen" gaan misbruiken, cfr. Bush die de massa-aandacht op 11 september pràchtig naar z'n hand heeft gezet om zijn "oorlog tegen terrorisme" te rechtvaardigen.

Als afsluiter wil ik toch nogmaals in de verf zetten dat ik de media NIET de schuld geef van de moorden in Antwerpen, maar ik vraag me af of ze niet - onrechtstreeks - ergens een radertje heeft doen draaien, of ergens zelf als een radertje deel uitmaakt van een groter geheel in het hoofd van die Antwerpse kerel (het onderbewustzijn kan een complexe zaak zijn). Het zijn maar vragen; ik weet zelf het antwoord niet, maar het houdt me wel enigszins bezig...

Merci voor uw oprechte reactie! Ge kunt even goed gelijk hebben als ik - hier IS geen "gelijk hebben"; al wat ik kan doen is mij vragen stellen en 'k ben blij ùw antwoord daarop te horen :-)

Gepost door: Cherman | 15-05-06

De commentaren zijn gesloten.